Vùng Lá Me Bay (Như Quỳnh – LP Record)

VÙNG LÁ ME BAY – NHƯ QUỲNH 
(LP RECORD – ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Chờ Người
2. Tơ Tằm
3. Huế Buồn
4. Vùng Lá Me Bay
 
Side B
1. Câu Chuyện Đầu Năm
2. Thương Về Miền Trung
3. Làng Tôi
4. Mưa Rừng 
Categories: ,