Trả Lại Anh

Categories: ,

Description

TNCD 522 – Trả Lại Anh
(featuring songs from PBN 107)

1. Kẻ Ở Miền Xa – Giang Tử

2. LK Vòng Tay Nào Cho Em & Vì Trong Nghịch Cảnh –
Trường Vũ & Mai Thiên Vân

3. LK Bóng Nhỏ Đường Chiều & Đêm Tâm Sự –
Hương Lan & Thái Châu

4. Chiều Xuân Xa Nhà – Quang Lê

5. Mấy Nhịp Cầu Tre – Hạ Vy

6. LK Đêm Cuối – Duy Trường &
Đoạn Cuối Tình Yêu – Lương Tùng Quang

7. Trả Lại Anh – Như Quỳnh

8. LK Phận Nghèo & Truyện Tình Nghèo –
Hương Thủy & Mạnh Quỳnh

9. Xin Tròn Tuổi Loạn – Khánh Lâm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trả Lại Anh”