Top Hits 56 – Giọt Nắng Bên Thềm

Categories: ,

Description

TOP HITS 56 | GIỌT NẮNG BÊN THỀM
(featuring songs from Paris By Night 107)

1. Cám Ơn Người Tình – Ngọc Anh

2. Giọt Nắng Bên Thềm – Bằng Kiều

3. Đâu Phải Bởi Mùa Thu – Ngọc Hạ

4. Đôi Mắt Người Sơn Tây – Trần Thái Hòa

5. Mùa Thu Paris – Ý Lan

6. 20 Năm Bến Lạ – Thế Sơn

7. Tình Trong Dĩ Vãng – Lam Anh

8. Dáng Xưa Về Đâu – Thanh Hà

9. Cô Láng Giềng – Đình Bảo

10. Người Yêu Tôi Khóc – Thiên Tôn

11. Ô Mê Ly – Như Quỳnh, Thế Sơn, Thanh Hà
Don Hồ, Trầ Thái Hoà, Ngọc Anh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Hits 56 – Giọt Nắng Bên Thềm”