The Best of Hoài Linh 2

Categories: ,

Description

DVD The Best of Hoài Linh 2
from Paris By Night

1. Gieo Quẻ Đầu Năm – Hoài Linh, Phi Nhung
2. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài – Hoài Linh, Chí Tài, Bé Tí
3. Vietnamese Idols – Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Lê Tín
4. Mộng Ca Sĩ – Hoài Linh, Chi Tài, Calvin Hiệp, Hữu Lộc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Best of Hoài Linh 2”