THANH KIM MỸ – 30 Năm Kiếp Tằm Nhả Tơ II

Categories: ,

Description

THANH KIM MỸ
30 Năm Kiếp Tằm Nhả Tơ II

1. Nhạc Cảnh Tiểu Anh Phụng Loạn Trào – TG Bạch Mai
2. Ca Nhạc – Công Thành & Lyn
3. Trích Đoạn Đêm Lạnh Chùa Hoang – TG Yên Lang
4. Ca Nhạc – Lưu Việt Hương
5. Trích Đoạn Lan & Điệp – TG Loan Thao
6. Ca Nhạc Cát Tuyền
7. Trích Đoạn Nhuỵ Kiểu Tướng Quân – TG Hoàng Anh Chi
8. Ca Nhạc – Ái Xuân
9. Trích Đoan Hai Mảnh Đời Một Nỗi Đau – TG Hoàng Song Việc
10. Ca Nhạc – Mai Vy
11. Ca Nhạc – Hồng Loan & Bảo Lộc
12. Trích Đoạn Đào Tam Xuân Báo Phu Cừu – TG Bạch Mai