Khi Xưa Ta Bé (Việt Hương & Hoài Tâm)

Categories: ,

Description

1. Khi Xưa Ta Bé
2. Behind the Scenes of Khi Xưa Ta Bé
3. Con Trai Con Gái
4. Behind the Scenes of Con Trai Con Gái
5. Thà Trắng Thà Đen
6. Behind the Scenes of Thà Trắng Thà Đen
7. Tình Có Như Không
8. Behind the Scenes of Tình Có Như Không
9. Vầng Trăng Cô Đơn
10. Behind the Scenes of Vầng Trăng Cô Đơn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khi Xưa Ta Bé (Việt Hương & Hoài Tâm)”