Hãy Trả Lời Em. Cười Với Việt Hương Và Hoài Tâm

Categories: ,

Description

Hãy Trả Lời Em. Cười Với Việt Hương Và Hoài Tâm

1. Mở Đầu – Việt Hương, Hoài Tâm, Hoài Linh, Chí Tài, Thanh Sơn, Phương Trinh
2. Vầng Trăng Khóc – Việt Hương, Hoài Tâm
3. Hài Kịch Xem Chùa – Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài, Phương Trinh
4. Hài Kịch Cô Bé Cột Khăn Đỏ – Hoài Tâm, Việt Hương
5. Hài Kịch Cây Đàn Bỏ Quên – Việt Hương, Hoài Tâm
6. Hài Kịch Máy Hoán Vị – Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài
7. Hài Kịch Nụ Hôn Đầu Đời – Phương Trinh, Chí Tài, Thanh Sơn, Hoài Tâm
8. Hãy Trả Lời Em – Hoài Tâm, Việt Hương
9. Hài Kịch Điều Kỳ Diệu – Việt Hương, Hoài Tâm, Hoài Linh, Chí Tài

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hãy Trả Lời Em. Cười Với Việt Hương Và Hoài Tâm”