DVD LIVE SHOW BẢO QUỐC 52 Năm

Categories: ,

Description

DVD LIVE SHOW BẢO QUỐC
52 Năm Góp Với Nhân Gian Một Tiếng Cười

1. Video Hình ảnh cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Bảo Quốc
2. Trích Đoạn “Nỏ Thần”
3. Trích Đoạn “Đi Biển Một Mình”
4. Trích Đoạn “Lữ Bố Hí Điêu Thuyền”
5. Video NS Bảo Quốc Viếng Chùa Nghệ Sĩ, Viếng mộ các nghệ sĩ, Tác giả
6. Trích Đoạn “Thị Mầu Lên Chùa”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DVD LIVE SHOW BẢO QUỐC 52 Năm”