2 Đứa Giận Nhau

Categories: ,

Description

TNCD 517 – 2 Đứa Giận Nhau
Featuring songs from Paris By Night 106

1. LK Hạ Buồn & Nỗi Buồn Hoa Phượng
Mai Thiên Vân, Hạ Vy, Duy Trường
2. Hai Đứa Giận Nhau Mai Thiên Vân & Trường Vũ
3. Trời Huế Vào Thu Chưa Em & Huế Và Em Quang Lê & Như Quỳnh
4. Phiên Chợ Sông Hạ Vy & Duy Trường
5. Thoáng Giấc Mơ Qua Mai Thiên Vân & Mạnh Quỳnh
6. Phận Tơ Tằm Hương Lan
7. Ngày Buồn Duy Trường
8. Khuya Nay Anh Đi Rồi Hạ Vy
9. Tân cổ “Quán Gấm Đầu Làng” Hương Thủy, Thế Sơn, Calvin Hiệp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2 Đứa Giận Nhau”